Látkép a Gellérhegyről
» A Gellérthegy legszebb arca - Küldje be nekünk legjobb fotóit a Gellérthegyről!
 

Kivágnának a Gellért-hegyen 159 fát, hogy a területen 59 lakásos lakópark épülhessen. A beruházó megkapta az engedélyeket, de egy helyi érdekvédelmi egyesület egyelőre elérte az építkezésről szóló határozat  végrehajtásának felfüggesztését. Szakértők szerint a terv idegen a környezettől, az építkezés pedig veszélyeztetheti a hévízforrások utánpótlását - írja a Népszabadság.

Egy 59 lakásos lakópark építése érdekében vágnának ki 159 fát a Gellért-hegy délnyugati lejtőjén, a Somlói út 64-68-as telken. Bár a beruházó az engedélyeket megkapta a fák megtizedelésére, a Gellérthegyvédő Egyesület elérte az építkezést engedélyező határozat felfügesztését - írja a Népszabadság. A Fővárosi Közigazgatási Hivatal a tiltakozások miatt megsemmisítette a kerületi határozatot, és új engedélyeztetési eljárást rendelt el.

Az ügyben összehívott lakossági fórumon a beruházó nem jelent meg, de levélben közölte: továbbra is ragaszkodik eredeti elképzelésének megvalósításához. A fórumon a meghívott építész szakértő elmondta, hogy a főváros főépítészi irodája szerint is túlzott, a környezettől idegen a terv. Egy geológus szerint a beruházó nem készített geotechnikai szakvéleményt, pedig a Földtani Intézet megállapította, az épületegyüttes akadályozhatja a hévízforrások utánpótlásául szolgáló felszíni vizek talajba jutását - írja a lap.

A helyiek szerint a jó megoldás az lenne, ha csak a terület középső, közel 2000 négyzetméteres részét építenék be, ahol nincsenek fák. Igaz, itt csak 25-30 lakás épülhetne, viszont megmaradna a 159 fenyő, juhar, vadgesztenye és gyümölcsfa.

[origo]

 

Halálra ítélt Gellért-hegyi fák

A Gellért-hegy délnyugati lejtőjén, a Somlói út 64-68-as telekre 59 lakásos lakóparkot terveznek. A Raiffeisen Lakópark Program Somlói úti Kft. az építési engedélyben 159 fa kivágására kapott engedélyt. A halálos ítéletet kimondták, végrehajtásának felfüggesztését egyelőre elérte a Gellérthegyvédő Egyesület a környékbeliek támogatásával.

A beépítésre váró telek korábban a Honvédelmi Minisztérium tulajdona volt. Óvoda működött itt, amelynek már csak az alapjai látszanak. A beruházó a villanegyedben a 95 méter hosszan elnyúló épületegyüttesre megkapta a XI. kerületi önkormányzattól az építési engedélyt, amelyet a környékbeliek megtámadtak. A Fővárosi Közigazgatási Hivatal a kerület határozatát megsemmisítette, és új engedélyeztetési eljárás lefolytatását rendelte el.

Egymás álláspontjainak pontos megismerése, kompromisszumos megoldás megvitatása céljából az egyesület lakossági fórumot hirdetett, meghívták valamennyi érdekeltet, a beruházó, a fővárosi, a kerületi önkormányzat képviselőit, országgyűlési képviselőket. A helyszínen mintegy hatvan ember türelmesen várt a vendégek megérkezésére. Az egyesület elnöke, Walkó Zoltán végül csak Illés Zoltán országgyűlési képviselőt köszönthette a meghívottak közül. A beruházó levélben közölte: távol maradnak, s továbbra is ragaszkodnak eredeti elképzelésük megvalósításához.

Az építész szakértő elmondta, hogy a főváros főépítészi irodájának tervtanácsa is úgy vélekedett, túlzott mértékű, idegen a környezettől a terv, amely szerint a Somlói út szintjén, néhány méterre a kerítéstől, 95 méter hosszúságban három, szorosan egymás mellett álló háromemeletes ház épülne kétszintes föld alatti garázzsal. A fák tehát útban vannak. Összesen százötvenkilencet, köztük fenyőket, juharokat, vadgesztenyéket, gyümölcsfákat vágnának ki. Annak érdekében, hogy a városépítési keretszabályzatban foglaltaknak megfeleljen az építkezés, a természetes talajszintet a lejtős telken helyenként négy és fél méterrel megemelnék, így betartható a hegyvidéki beépítési lehetőség.

A geológus szakértő elmondta, hogy a Földtani Intézet megállapítása szerint a karsztos, dolomitos terület összefügg a hévízforrások vízutánpótlásával és a felszínmozgás-veszélyes területek közé van besorolva, az építésiengedély-kérelemhez mégsem csatoltak geotechnikai szakvéleményt. Az épületegyüttes tömbje megakadályozza a források utánpótlásául szolgáló felszíni vizek talajba jutását. A várható talajmozgás, amely évek elmúltával következik majd be, ahogy a Somlói út másik végén, a tíz évvel ezelőtt épült Globex háznál a közelmúltban történt, veszélyezteti a Somlói út közműveit, útszerkezetét, a szomszédos épületek állagát.

A jelenlévők megfogalmazták az általuk elfogadható kompromisszumos megoldást. E szerint a terület középső, mintegy kétezer négyzetméteres része, ahol egykor az óvoda is állt, és ahol nincsenek fák, környezetkárosítás nélkül beépíthető. Igaz, itt csak 25-30 lakás épülhet, de ez a megoldás a tervtanács ajánlásának és a villaszerű beépítésnek is megfelelne.

Nagy érdeklődéssel hallgatták a résztvevők Illés Zoltán országgyűlési képviselő hozzászólását. A környezetvédő politikus elmondta: megismerve a beépítési elképzelést, megvalósítását nem szabad megengedni. Az építészek nyilván tudták, miként lehet a jogi előírások figyelembevételével ily mértékben eltúlzott tervet kidolgozni. Egyszóval szakmailag korrekt, de becstelen tervet készítettek. Figyelmeztette a hallgatóságot, hogy a küzdelem éppen csak megkezdődött. A törvényes lehetőségeknek megfelelően az egyesületnek meg kell tennie a jogi lépéseket, de az sem kizárt, hogy a környékbelieknek testükkel kell igazukat megvédelmezniük.

A fórumon megfogalmazott petíciót az egyesület eljuttatja az érdekelteknek, a terület önkormányzati képviselője pedig az áprilisi testületi ülésen napirend előtt felolvassa a megjelenteknek.

Szerző: Viktor Sándor

Forrás: Népszabadság

 

Lakópark veszélyezteti a Gellérthegyet

A Raiffeisen Lakópark Somlói út Kft. a Bp. XI. Somlói út 64-68 sz. telken 59 lakásos lakóparkot kíván építeni. A korábban óvoda célját szolgáló telek értékes növényállományát: összesen 159 db fát, díszcserjéket ki akarják irtani, hogy helyébe egy, a kiemelt hegyvidéki terület villanegyedébe nem illő, tájidegen és léptéktelen 95 méter hosszú épületet építsenek.

A létesítmény rossz telepítésével, hatalmas méreteivel nyomasztó szomszédságára, városképromboló a hegyvidéki-zöldövezeti környezetben, és mélygarázsának 95 méter hosszú, 10 méter mély terepbevágásával nemcsak a hévíznyerőhely védőterületét sérti, de a felszínmozgás-veszélyes terület stabilitását, a szomszédos épületek állagát is veszélyezteti. A Gellérthegyet féltő lakosok felkérésére a Gellérthegyvédő Egyesület lakossági fórumot rendez 2004 április 8-án 18 órakor

a Kertészeti Egyetem XI. ker. Ménesi út 44. épületében (alagsori zsibongó), melynek célja az ellenérdekű felek: a beruházó, illetve a városképet és természeti értékeket romboló beruházás ellen tiltakozó lakosság álláspontjának ütköztetése, valamint egy elfogadható kompromisszum keresése.