Látkép a Gellérhegyről
» A Gellérthegy legszebb arca - Küldje be nekünk legjobb fotóit a Gellérthegyről!
 

A Gellérthegyvédő Egyesület koncepciója
(Készítette: Entz Géza)

 
Funkciók

 1. Szakmailag megalapozott civil közreműködés a Gellérthegy történeti, kulturális, építészeti és természeti értékeinek megőrzésén alapuló integrált szemléletű fejlesztések feltételeinek megteremtésében, az ehhez szükséges döntések kezdeményezése, részvétel a döntéshozatalban.
 2. Társadalmi kritika.
 3. Gellérthegyi lokálpatrióta öntudat kialakítása és gondozása.
 4. Releváns információk áramoltatása, építészeti, urbanisztikai ismeretterjesztés.

Munkamódszer

 1. Munkacsoportok létrehozása az érdemi feladatok teljes körében.
 2. Szakmailag megalapozott és társadalmi támogatottságot élvező kezdeményezések hatékony képviselete minden az Egyesület kompetenciáját érintő döntéshozó fórumon.
 3. Társadalmi fórumok szervezése, ismeretterjesztő előadások /ankétok szervezése, helytörténeti munka (kiállítások, kiadványok stb.) .
 4. Honlap működtetése. Hírlevél

Tevékenységek

 1. Az Egyesület professzionális szervezeti működtetése.
 2. Szakmai részvétel a Gellérthegyre vonatkozó, vagy azt érintő döntéshozatalban.
 3. Tájékoztatók szervezése időszerű ügyekben.
 4. Szakmai konferenciák, workshop-ok.
 5. Ismeretterjesztő előadások, ankétok az Egyesület tevékenységi köréhez tartozó, ill. azokat érintő témakörökben (Építészet, építészeti szabályozás, műemlékvédelem, helyi védelem, természetvédelem, a Gellérthegy története/értékei stb.)
 6. Kiállítások, szervezése.
 7. Dokumentációs tevékenység.
 8. Kiadványok.
 9. Sajtónyilvánosság szervezése.

 
Kapcsolatrendszer

 1. Kerületi önkormányzatnál lobbi megszervezése.
 2. Az eredményesen működő ’Pasaréti Egyesülettel’ kapcsolatfelvétel tapasztalatcsere és információcsere céljából.
 3. Rendszeres kapcsolat az érintett (XI. és I. kerületi) főépítészekkel.

Szervezési/szervezeti feladatok

 1. Az Egyesület törvényes működésének folyamatos biztosítása.
 2. A feladattal arányos működési források megteremtése (tagdíj + pályázatok)
 3. Székhely kérdésének megoldása.
 4. Iroda működtetésének személyi és pénzügyi feltételei.
 5. A tartalmi feladatok azonosítása és részleteinek kidolgozása céljából bizottságok megszervezése.
 6. Honlap és Hírlevél elindítása.
 7. Aktív tagság és pártoló tagság toborzása.
 8. A céloknak megfelelő Alapító okirat kidolgozása és elfogadása.
 9. Tagdíjak újra megállapítása.
 10. Tagrevízió.
 11. Akcióterv elfogadása.

 
Időszerű kezdeményezések önkormányzati feladatkörökben

 1. Értékkataszter elkészítése. Ez terjedjen ki az utcaképre is.
 2. A helyi védelemről szóló FVM rendelet végrehajtatása, a helyi védelem koncepciójának kidolgozása, ennek alapján a védendő objektumok, ill. értékek megjelölése, a védelem alá helyezés elvégeztetése.
 3. A hatékony védelem érdekében támogatási rendszer kidolgoztatása.
 4. Telek/telekcsoport/utcánkénti részletes szabályozás kidolgoztatása.
 5. A meglévő rendezési terv paramétereinek felülvizsgálatához javaslat készítése és a felülvizsgálat lefolytatása.
 6. Közlekedési rendszer felülvizsgálata, közterületek szabályozása, védelme (közutak, zöldfelületek, parkok, köztéri szobrok stb.)
 7. Közterület felügyelet megvalósítása. (Ez már hosszabb ideje napirenden van az önkormányzatnál és civil szervezetek lobbiznak az ügyben.)
 8. A Gellértheggyel kapcsolatos nagyberuházásokról (sikló, Citadella és környékének fejlesztése, használaton kívül kerülő Gellért-tér felőli víztároló sorsa stb.) szakmai álláspont kialakítása, az ezzel kapcsolatos társadalmi vita megszervezésében és lebonyolításában való részvétel, a társadalmi támogatottságot élvező álláspont érvényesítése.